Vinterhed – gammaldags??

10Vinterhed – gammaldags?? vinterhed vinterhed Vinterhed (Erica Carnea) gammaldags? Min första tanke med denna växt är en sådan rund cirkel i trädgården med ett barrträd i mitten och några ljungväxter runt omkring. Detta var den tidigare versionen. Winter Heath låter kanske lite gammaldags, Erica Carnea låter mycket trevligare. Men själva växten gör mig ännu gladare.…

continue reading
No Comments