Att köpa ett träd – 5 tips

Att köpa ett träd – 5 tips –
Ge bra jord
Var uppmärksam på rätt sort
Ge tillräckligt med näring och vatten
Större träd ger ett direkt utseende
Var uppmärksam på kvalitet

bra jord
Tall När du planterar ett träd, var uppmärksam på jorden. Ett träd behöver en näringsrik jord och tillräckligt med ljus och luft. Det finns ingen luft i stängd mark och rötterna kan inte växa.
Det är just vid plantering som du ska ge dina köpta träd en bra start.

Använd vid behov ett jordförbättringsmedel. Man blandar sedan en del av sin egen jord med en del av jordförbättringsmedlet. Du förbättrar jordens struktur och markens bördighet och du skapar även mer luft i jorden.

Jag rekommenderar att jordförbättring i alla fall för trädgårdar i ett nytt bostadsområde.
Det finns ofta fortfarande rester av sand, cement och stenar i marken. Om du börjar plantera på denna är chansen mycket stor att din planta inte kommer ikapp.
Bra förberedelser är halva striden även här.

Rätt sort
Malus toringo “Brewer’s Beauty”
Malus toringo “Brewer’s Beauty”
slående bloomer – bi-traktor
Titta också på sorter av ett visst träd. Uppfödare arbetar kontinuerligt med att få ut förbättrade sorter till marknaden. Det finns ett stort utbud av vackra träd och buskar.

Dessa har något annorlunda specifika egenskaper än huvudarterna. Såsom t ex en vackrare höstfärg, annan färg blommor, kan bättre mot skadedjur osv.

Du köper ett träd för en längre tid. Spendera lite tid på det vackraste eller bästa trädet för din trädgård.

Ta också en titt på Tree Foundations hemsida. Du kan hitta mer information om varje trädslag här.

Tillräckligt med vatten och näring
Beroende på omständigheterna bör planteringshålet vara rymligt i förhållande till rotklumpen. Lossa botten av hålet väl innan du planterar trädet.

Den övre delen av rotklumpen ska vara i nivå (eller något högre) med toppen av marknivån.

Observera: befintlig gasväv eller jute från rotklumpen får INTE tas bort.
På så sätt faller inte rötterna isär. Fyll planteringshålet med jord. Tryck fast jorden i planteringshålet.

För att förhindra att träd eller buskar torkar ut måste rotklumpen hållas fuktig hela tiden. Fuktigt men inte genomblött, eftersom det kan orsaka rotröta och ett träd kan också duka under.

Precis som vi behöver också träd och buskar mat. Strö en näve långverkande gödselgranulat varje år på våren och försommaren. Detta ger din växt den nödvändiga näringen under en längre tid.

Att köpa ett träd – 5 tips – Ge bra jord Var uppmärksam på rätt sort Ge tillräckligt med näring och vatten Större träd ger ett direkt utseende Var uppmärksam på kvalitet bra jord Tall När du planterar ett träd, var uppmärksam på jorden. Ett träd behöver en näringsrik jord och tillräckligt med ljus och…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *