60 år av NATO- Nej tack! Skriv ut
Skrivet av Administrator   

No NATONästa år i april fyller NATO 60 år och kommer att sammanträda i Strasbourg i Frankrike och i den tyska orten Baden-Baden.

NATO har sedan slutet av det kalla kriget fortsatt med en aktiv militär upprustning i världen under täcknamnet fred och terrorbekämpning. Idag står NATO för 75 procent av de globala militära utgifterna och en nedrustning ingår inte i stadgan.

Sedan 1994 samarbetar även Sverige med Nato på Balkan och i Afghanistan med undanflykten att delta i internationella fredsfrämjande insatser och inom EU under täckmanteln ”ett stabilare och säkrare Europa”. I Europa så kapprustar Nato genom det så kallade missilförsvaret, en enorm kärnvapenarsenal. EU och NATO är idag tätt sammanlänkade och gör tillsammans världen till en farligare plats.

Under konflikten i Kaukasus i början av hösten blev farorna tydliga. Ju mer NATO utökas desto större är chansen att det blir krig och att kärnvapen används. Militära lösningar på kriser är en del av problemet och inte en del av lösningen.

En fredlig värld är både nödvändig och möjlig om vi börjar spendera de militära resurserna på att tillgodose människors behov.
Opinionsundersökningar visar att majoriteten av det svenska folket fortfarande är emot en anslutning till NATO, men frågan är om inte en smyganslutning ändå är på gång.

Svenska politiker kommer i alla fall att vara med för att fira det stora kalaset i Strasbourg och Baden-Baden.
60 år av en aggressiv global militarisering kan inte vara en anledning till att fira!

Det tycker inte bara vi. Mer än 100 organisationer från 21 olika länder träffades i början av oktober i Stuttgart (Tyskland) och formulerade ett internationellt upprop för protestaktiviteter i Strasbourg och Baden- Baden.

Det som är planerat är:
En demonstration (lördag den 4 april 2009), en internationell konferens (torsdag den 2 april till söndag den 5 april), ett internationellt motståndsläger (onsdag den 1 april till söndag den 5 april) och civila olydnadsaktioner.

För mer info:
www.studentermotkrig.org
www.natosmyg.se
www.stopthewar.org.uk