STÖD SJUKSKÖTERSKORNAS STREJK! Skriv ut

I flera av våra nordiska grannländer har en kollektiv facklig kamp lyckats höja vårdarbetarnas löner men de svenska sjuksköterskorna är bland de lägst betalda sjuksköterskorna i hela västvärlden. Kraven som strejken ställer är viktiga för lönerna, men också för att det är ett trendbrott mot de senaste årens nyliberala segertåg med nedskärningar, ökade klasskillnader, ”flexibla arbetsvillkor” och attacken mot A-kassan. En seger för sjuksköterskorna kommer att inspirera andra arbetare att ställa krav på politiska förändringar och på att en större del av kakan hamnar hos de arbetande och inte i de rikas fickor.

En viktig kamp mot nyliberalism

Nyliberalism som politisk linje har aldrig haft något folkligt stöd, och har så heller inte idag. Dess företrädare, som vår nuvarande regering, är därför alltid tvungna att omgärda politikens verkliga innehåll med lögner för att kunna genomföra sina reformer. En av alla dessa nyliberala lögner var överenskommelsen på 90talet mellan fack och arbetsgivare om individuell lönesättning. Detta lovade man skulle leda till större lönespridning och större löneökningar än kollektivavtalen. Istället har vi sett motsatt utveckling där sjuksköterskornas löner sjunkit i relation till andra grupper.

Yrken där stora grupper av kvinnor arbetar har förvisso även innan nyliberalismens intåg förföljts av låga löner, usel arbetsrätt och stressig arbetsmiljö. Men, enligt flera undersökningar är den grupp som förlorat mest på de senaste decenniernas politik, i fråga om skattesänkningar, nedskärningar i offentlig sektor och osäkra anställningsvillkor, just unga kvinnor ur arbetarklassen. Därför är strejken särskilt viktig. Den bör också förstås som en del av en kvinnokamp där jämställdhet inte handlar om att fler kvinnor skall in i börsstyrelserna. Strejken sätter åter klass på dagordningen, det handlar inte om att sätta kvinna mot man, utan istället förs en kollektiv facklig kamp – arbetstagare mot arbetsgivare.   

Arbetarna vill mer än facket

Som vanligt tenderar facktopparna att sikta lägre än dess medlemmar, och är mer villiga att förhandla ner kraven. Vårdförbundets lågmälda kamp och krav har förorsakat uppkomsten av ”Löneupproret”, där 10.000 sjuksköterskor (samt mer än 20.000 som inte är sjuksköterskor) skrivit under på att ställa högre krav än Vårdförbundet. Kraven från ”löneupproret” är bland annat 23.000 kr i ingångslön och 5000 kr i löneökning till yrkesutövande sjuksköterskor. Dessa krav kan jämföras med Vårdförbundets, som istället kräver en ingångslön på 22.000 kr och en löneökning på 1700 kr om året. Det sticker givetvis i ögonen på sjuksystrar, och alla oss andra, att arbetsgivarsidan företräds av personer med över 100.000 kr i månadslön, (arbetsgivarbossen Anders Knapes lön skulle räcka till fyra normalavlönade sköterskor) och att flera av fackpamparna i vårdförbundet har löner på över 60.000, samtidigt som de som sliter varje dag för att alla ska få en dräglig vård inte ges en värdig lön.

Kamp och solidaritet i nyliberala tider

Intressant att uppmärksamma är det massiva stöd strejken har hos majoriteten av folket. I den senaste opinionsundersökningen (SVT text 26/4) stödjer 85 % av de tillfrågade strejken. Frågan är hur många andra frågor som det skulle kunna råda så stor enighet om idag. Samtidigt, vilket är närmast poetiskt, tror de flesta som stödjer strejken inte att den kommer att bli framgångsrik. Med andra ord är en stor del av solidariteten, trots att det handlar om att man som individ kan komma att få mindre effektiv vård under tiden, underbyggd av rent principiellt, ja ideologiskt stöd. Det bör dock understrykas att denna kamp på inget sätt bör betraktas med pessimistiska ögon, samma kamp har förts och förs i övriga Norden. I Finland fick sjuksköterskorna som var anslutna till fackförbundet Tehy igenom kravet på drygt 15 % lönepåslag under fyra år, vilket innebär att en sjuksköterska där kommer tjäna i genomsnitt 28.000 kr i månaden år 2011. Varför är det möjligt i Finland och inte i Sverige?

I en demokratiskt styrd sektor med ett sådant massivt stöd borde givetvis de strejkande sjuksystrarna få en högre lön. Och, argumentet om för höga utgifter låter sig inte föras då man uppenbarligen anser sig ha råd med massiva skattesänkningar för de rikaste i samhället. Det enorma stödet för strejken visar att det tvärtemot ideologin om individualismens tidevarv finns gott om solidaritet och kampvilja. Det är många som tycker att det är på tiden att någon gör motstånd. Det som borgarna fruktar mest är att arbetare inspireras av varandra och att detta i sin tur skapar en snöbollseffekt. Istället för att fortsätta se på medan de rika får allt mer och vi som arbetar får allt mindre är det dags för kamp! En vinst för sjuksköterskorna är en vinst för oss alla.