RECENSION: VEM HAR MAKTEN ÖVER KLIMATET? Skriv ut
Skrivet av Lina Karlsson   

Christian Azar är professor i hållbara energi- och materialsystem vid Chalmers. Han är medlem i FN:s klimatforskningspanel IPCC och i regeringens kommission för hållbar utveckling. Han reser runt och föreläser för företagsrepresentanter, politiker och allmänheten. Azar har med andra ord stort inflytande och av denna anledning är det värt att uppmärksamma hans bok Makten över klimatet som kom ut förra året. Både hans bok och hans personlighet har hyllats i bloggar, av naturskyddsföreningen och i DN, SvD, GP och många andra stora tidningar.

Många är imponerade av den ovanligt unga professorn och tycks uppskatta hans positiva ton. Azar tror att vi kan rädda världen om vi vill och det är skönt att höra.

Han förespråkar tre strategier:

  • Lägre energianvändning (genom energieffektivisering, andra livsstilsval och begränsad befolkningstillväxt).
  • Lägre koldioxidutsläpp från den energi som används (förnybar energi eller kärnkraft).
  • Infångning och lagring av koldioxid från fossila bränslen.

Azar manar till politisk, inte individuell, handling. Det är bra. Det är inte våra konsumtionsval som är avgörande för klimatet, vi ska fokusera på att förändra den samhälleliga produktionen, och för att göra det krävs politisk handling. Men vad förespråkar Azar för politik?

För att driva igenom de föreslagna förändringarna förespråkas en koldioxidskatt, det ska helt enkelt bli dyrare att släppa ut koldioxid i luften, då kommer företagen automatiskt att anpassa sig och hitta miljövänliga lösningar. Kapitlet som behandlar skatten heter “Så skulle problemet i det närmaste vara löst.” En koldioxidskatt skulle dock förmodligen få en mycket individuell påverkan. Om koldioxidutsläpp blir dyrare är det lätt att räkna ut vilka som måste lämna bilen hemma, och vilka som kan fortsätta köra till jobbet och ta flyget till konferenser.

På marknaden får de rikaste företagen ännu en fördel gentemot dem med mindre marginaler.

En sådan lösning bör alltså först och främst kritiseras utifrån att den är djupt orättvis. De rika kan köpa sig fria och de fattiga får som vanligt stå för uppoffringarna. För skatten ska läggas på konsumenterna. Medan de energiintensiva företagen kan välja att flytta sin produktion, kommer “privatpersoner knappast att flytta till Kina för att bensinpriset i Sverige går upp med en krona eller två”, skriver Azar.

Azar förespråkar inte kärnkraft, men han tar inte heller ställning mot, tvärtom nämns kärnkraften vid flera tillfällen som ett alternativ “vilken roll kärnkraften kommer att få blir spännande att se”, skriver han.

Politikerna har som bekant struntat i det tidigare beslutet att avveckla kärnkraften. Nu är kärnkraften är på väg tillbaka in i debatten som ett “miljövänligt” alternativ till förbränning av kol, gas och olja. Nu är vi vana vid att höra att problemet med kärnkraftverk främst är att s.k. “skurkstater” kan skaffa sig kärnvapen. Den retoriken hakar Azar på.

En professor i hållbar teknik borde veta bättre. Kärnvapen är inte det enda onda som kommer ur kärnkraftverk. Risken för olyckor är absolut inte eliminerad och det finns fortfarande inte något säkert sätt att slutförvara det växande radioaktiva avfallet. Om det inte räcker som anledningar att göra starkt motstånd mot kärnkraft, så borde i alla fall spiken i kistan vara att det är en lögn att kärnkraften inte ökar halten av koldioxid i luften. Den för arbetarna hälsofarliga uranbrytningen, de långa transporterna av uran och avfall, byggandet av kärnkraftanläggningarna och hanteringen av avfallet är mycket energikrävande. Dessutom är världens urantillgångar relativt små, vilket i alla händelser gör kärnkraften till en kortsiktig lösning i jämförelse med ex. vindkraft. Det finns ingen anledning att satsa de stora resurser som krävs för att bygga ut kärnkraften, inte heller att vänta de många år som det skulle ta.

Att fånga in och lagra koldioxid är naturligtvis ett förslag som är populärt hos olje-, gas- och kolbolagen. Tekniken är dock ännu inte särskilt utvecklad, den fungerar bara i stora anläggningar och den är mycket dyr. Denna lösning har dessutom en sak till gemensam med kärnkraften - man vet ännu inte hur det fångade kolet ska lagras och om det kommer att fungera. Också denna satsning verkar vara något av ett onödigt och långsiktigt risktagande.

Som Azar själv påpekar vore det möjligt att bygga ut solceller och vindkraftverk så att de, till och med var för sig, skulle kunna försörja hela världen med energi. Vi behöver inte chansa.

Det finns fler positiva röster i klimatdebatten. Jag vill rekommendera Jonathan Neales mycket optimistiska bok Stop global warming, change the world. Neale är inte villig att kompromissa med vare sig kärnkraftsförespråkare eller oljebolag. Han föreslår lösningar som fungerar nu, och som håller för framtiden.